• بیمه
 • بیمه1
  بیمه1
 • بیمه2
  بیمه2
 • بیمه4
  بیمه4
 • بیمه5
  بیمه5
 • بیمه 7
  بیمه 7
 • بیمه 8
  بیمه 8
 • بیمه 9
  بیمه 9
 • بیمه 0
  بیمه 0

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

بیمه مسافرتی خارج از کشور

شرایط خصوصی

الف: پرداخت هزینه های درمانی

تا سقف 50000 یورو در هر مورد و در مدت پوشش می باشد.

فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت، به استثناء موارد مربوط به جراحات بدنی و یا بستری شدن حداقل 24 ساعت بیمه شده در بیمارستان

 

ب: پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی

تا سقف 400 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه

فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی( این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.)

 

ج: معاضدت حقوقی

شرکت امدادرسان مفری هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر 1500 یورو و یا معادل آن( به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

 

د: پرداخت هزینه مسافرت همراه

در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود شرکت امداد رسان مفری مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج تا سقف 85 یورو برای هر روز حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو را پرداخت خواهد نمود.

 

ه: جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثیت شده باشد، شرکت امدادرسان مفری هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوط وابسته به (یاتا) باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش میدهد. در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست بیمه گذار باشد.

 

و: بستری شدن قبل از اطلاع به شرکت امدادرسان

در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیاز باشد، بیمه شده و یا نماینده وی باید در عرض 168 ساعت (7) روز از زمان بیماری یا سانحه، مراتب را به اطلاع شرکت امدادرسان برساند عدم تحقق این امر می تواند شرکت امداد رسان را در مطالبه هزینه های مالی که در اثر این تاخیر بوجود آمده و در غیر این صورت بوقوع نمی پیوستند آزاد گذارند


شرایط عمومی

الف- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه: در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، شرکت امدادرسان مفری نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود(سپس گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری طی تماس ها تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید) در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی شرکت امدادرسان مفری بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد یه وسیله آمبولانس با سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.


ب- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور: به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی شرکت امدادرسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا(محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود تقبل خواهد نمود.


ج- بازگرداندن جسد متوفی: در صورت فوت بیمه گذار شرکت امدادرسان مفری تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال و بازگرداندن جسد وی اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.


د- بازگشت اضطراری به کشور: به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده(تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد شرکت امدادرسان مفری هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود، بیمه گذار می بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف وی شده است(گواهی فوت) را به شرکت امدادرسان مفری ارائه نماید.


ح- تحویل دارو: شرکت امدادرسان مفری هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را در صورتی که توسط پزشک معالج وی حتی پیش از سفر تجویز شده است پرداخت خواهد نمود.


و- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری: شرکت امدادرسان مفری مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار شرکت امدادرسان مفری اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را بهاستثنای مراکز تشخیصی-درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.


ز- حواله تضمینی وجوه نقد: شرکت امدادرسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را قبل از دفاتر رسمی شرکت امدادرسان مفری در ایران، به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.


هـ- حواله وجه نقد: چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه (که میتواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تائیدیه، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد.) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت امدادرسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.


ت- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور: در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور شرکت امدادرسان مفری هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.


ی- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی: شرکت امدادرسان مفری راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارئه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده، انتقال آن را به مقصد موردنظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی برعهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهد بود.


ک- پوشش تاخیر در حرکت: در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد، شرکت امدادرسان مفری به شرط ارائه نسخه اصلی صورتحساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر (از قبیل هزینه های حمل ونقل، اقامت در هتل و همچنین در غذا) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:

1- ک. در صورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد تا سقف 45 یورو.

2- ک. در صورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد، 45 یورو اضافه بر بند 1-ک.

3- ک. در صورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد، 45 یورو اضافه برب بند 2-ک.

4- ک. و در صورتی که تاخیر بیش از 24 ساعت باشد، 45 یورو اضافه بر بند 3-ک.

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق 180 یورو می باشد. هر گونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آنها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشد. شرایط و محدودیت های مربوط به بند ک(تاخیر در حرکت) عبارتند از:

1. پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.

2. خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد گردید.


استثنائات عمومی

1. موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند:

1-1. مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوءنیت بیمه گذار مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و با بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی حاصل شده باشد.

1-2. عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و به طور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسطه به امور زمین شناسی.

1-3. وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

1-4. وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

1-5. جنگ با اعلام و یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی یا استفاده از زور و خشونت.

1-6. موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای.

1-7. موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی، درگیری و نزاع به استثناء دفاع مشروط و یا ضرورت.

1-8. بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.

1-9. موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی.

1-10. مبادرت به انجام ورزش های زیر:

مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است. اسب سواری، کوهنوردی، غارنوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتربازی، بالون سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ، و به طور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفا خطرناک تلقی می گردد.

1-11. حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

1-12. اسکی و یا ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.

1-13. اشخاص مقیم دائم و یا دانشجویان خارج از ایران.

1-14. استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال، به عنوان مسافر یا خدمه.

1-15. حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.


2. علاوه بر استثنائات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

2-1. خدماتی که راساً به وسیله بیمه گذار، بدون اطلاع و موافقت قبلی شرکت امدادرسان مفری و یا شرکت گلف اسیست به استثناء موارد ضروری انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گذار باید اسناد و نسخه های اصلی صورتحساب ها را به شرکت ارائه نماید.

2-2. عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.

2-3. مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.

2-4. موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.

2-5. موارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت امدادرسان مفری و مورد توافق پزشکی آن.

2-6. درمان های توانبخشی.

2-7. پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.

2-8. موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.

2-9. موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.

2-10. مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از موارد زیر:

الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.

ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

2-11. هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید، هزینه هایی که در خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر  صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 92 روز از تاریخ شروع بیمه نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه توسط بیمه گذار تقبل گردد.


3. شرکت امدادرسان مفری در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که به طور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل در آورده، از مسئولیت مبرا می باشد.

بیمه نامه عمر

در این نوع بیمه شما همزمان با سرمایه گذاری به منظور تامین خانواده خود از مزایایی بیمه فوت از کار افتادگی نقص عضو و هزینه های سنگین و بیماری استفاده نمایید .

ادامه

بیمه هزینه درمان نازایی

Bottom Moduleاستفاده از فناوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفت زندگی را ارتقاء داده است .

ادامه

بیمه درمان سرطان

Bottom Module بیمه تکمیلی تمام عمر هزینه های درمان سرطان با توجه به هزینه های سنگین و آمار بالای بروز این بیماری به منظور خدمت رسانی بلند مدت به هموطنان و مردم عزیز ارایه می گردد .

 ادامه

Blue Colour Red Colour Orange Colour Green Colour