• بیمه
 • بیمه1
  بیمه1
 • بیمه2
  بیمه2
 • بیمه4
  بیمه4
 • بیمه5
  بیمه5
 • بیمه 7
  بیمه 7
 • بیمه 8
  بیمه 8
 • بیمه 9
  بیمه 9
 • بیمه 0
  بیمه 0

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث :

- اصل بیمه نامه شخص ثالث سال قبل

- کارت خودرو

- کارت ملی
 

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه بدنه :

- اصل بیمه نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه)

- کارت خودرو

- کارت ملی

- رویت خودرو (در صورت عدم سابقه بیمه نامه قبلی و پیوسته)
 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه حساب خسارت ثالث جانی (دیه) :

- بیمه نامه شخص ثالث مقصر

- گواهینامه راننده مقصر

- کارت خودرو مقصر و مصدومین

- شناسنامه مصدومین و وراثت متوفی

- کروکی و سایر گزارشات ذیربط

- برگ پذیرش بیمارستان

- رای دادگاه و برگ پزشکی قانونی

- گواهی حصر وراثت

- سایر مدارک با توجه به وضعیت خاص پرونده
 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت سرنشین :

- بیمه نامه شخص ثالث

- گواهینامه راننده مقصر

- کارت خودرو مقصر و مصدومین

- کارت ملی مقصر و مصدوم

- کروکی و سایر گزارشات ذیربط

- اصل فاکتورهای بیمارستانی و پرونده بالینی

- گواهی حصر وراثت

- سایر مدارک با توجه به وضعیت خاص پرونده
 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت ثالث مالی :

- بیمه نامه شخص ثالث طرفین

- گواهینامه رانندگی طرفین

- کارت خودرو طرفین

- کارت ملی طرفین

- کروکی و سایر گزارشات ذیربط
 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام و تسویه خسارت بدنه :

الف )

خسارت جزئی و کلی ( به غیر از سرقت کلی) :

- بیمه نامه بدنه

- گواهینامه راننده

- کارت خودرو

- کارت ملی

- کروکی و سایر گزارشات ذیربط

- حضور بیمه گذار یا نماینده قانونی وی الزامی است

ب)

خسارت سرقت کلی :

- بیمه نامه بدنه و شخص ثالث

- کلیه اسناد خودرو همراه با کلیه مفاصا حساب مربوطه

- کارت سوخت

- کارت ملی

- گزارش اداره اگاهی

- معرفی نامه (اشخاص حقوقی)

- حضور بیمه گذار یا نماینده قانونی وی الزامی است.

بیمه نامه عمر

در این نوع بیمه شما همزمان با سرمایه گذاری به منظور تامین خانواده خود از مزایایی بیمه فوت از کار افتادگی نقص عضو و هزینه های سنگین و بیماری استفاده نمایید .

ادامه

بیمه هزینه درمان نازایی

Bottom Moduleاستفاده از فناوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفت زندگی را ارتقاء داده است .

ادامه

بیمه درمان سرطان

Bottom Module بیمه تکمیلی تمام عمر هزینه های درمان سرطان با توجه به هزینه های سنگین و آمار بالای بروز این بیماری به منظور خدمت رسانی بلند مدت به هموطنان و مردم عزیز ارایه می گردد .

 ادامه

Blue Colour Red Colour Orange Colour Green Colour