• بیمه
 • بیمه1
  بیمه1
 • بیمه2
  بیمه2
 • بیمه4
  بیمه4
 • بیمه5
  بیمه5
 • بیمه 7
  بیمه 7
 • بیمه 8
  بیمه 8
 • بیمه 9
  بیمه 9
 • بیمه 0
  بیمه 0

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

طرح جامع خانوار

بيمه : تامين امنيت

داشتن زندگي عاري از خطر ، آرزو و هدف آحاد مردم در همه اعصار بودهاست زيرا ميل به ايمني وامنيت ،بخش تفکيک ناپذيري از ماهيت همه انسان ها مي باشد.
در اين عصر آنچه اين هدف وآرزو را تحقق مي بخشد استفاده از خدمات بيمه اي برايتامين امنيت خاطر است.

بهترين توصيه

در اين راستا بيمه البرز با هدف خدمت گذاري و در جهت تحقق بهبوددائم و مستمر کيفيت خدمت رساني به هموطنان گرامي از طريق ارايه طرح بيمه جامعخانوار ، تامين امنيت خاطر را براي شما به ارمغان آورده است. باشد تا با تدبيرهايپشتيبان گر حفظ و دوام گرم خانواده شما را تضمين نماييم.باشد تا باتدبيرهاي پشتيبانگر حفظ و دوام محيط گرم خانواده شمارا تضمين نماييم.

آشنايي با طرح

شرکت بيمه البرز به منظور جبران خسارت احتمالي وارده بر اثر وقوعآتش سوزي ، انفجار صاعقه ، زلزله و سرقت اقدام به ارايه 4 طرح در قالب بيمه جامعخانوار نموده است که هموطنان عزيز مي توانند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي ازآنها راانتخاب نمايند.

مزايا و تعهدات طرح

ارايه تخفيفات ويژه در يک بيمه نامه جامع با پوشش بينمه اي، بيمهنامه آتش سوزي ، مسئوليت و اشخاص در کمترين زمان با حداکثر تسهيلات را مي توان ازجمله مزاياي اين طرح برشمرد و تعهدات شرکت طبق مندرجات جدول طرح بيمه جامع خانواربه شرح زير مي باشد:
1-  ساختمان و تاسيسات در مقابل خطرات آتش سوزي ، صاعقه ،انفجار و زلزله بيمه مي شوند.
2-  اثاثيه و لوازم منزل در مقابل خطرات آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار و زلزله و سرقت بيمه مي شوند.
3-  چنانچه در اثر وقوع آتش سوزي وانفجار در محل مورد بيمه به اشخاص ديگر ( همسايگان) آسيب جاني و مالي وارد شودخسارت وارده به اين افراد نيز جبران مي گردد.
4-  بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيمدر محل مورد بيمه در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و هزينه پزشکي ناشي از آتش سوزي ،انفجار و صاعقه بيمه شوند.
5-  اجاره محل اقامت موقت خانواده بيمه گذار در صورتغير قابل سکونت بودن محل مورد بيمه ناشي از خطرات آتش سوزي ، انفجار صاعقه وزلزله قابل جبران مي باشد.

يادآوري

 • حداکثر تعهد بيمه گر در مدت بيمه در قبال موارد بيمه شده هر رديف جدول ضميمه ازسرمايه بيمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
 • ذينفع ساختمان بيمه شده در اين گواهي مالک ساختمان مي باشد.
 • در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسبمبلغ بيمه شده به قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود ( ماده 10قانون بيمه)

بیمه نامه عمر

در این نوع بیمه شما همزمان با سرمایه گذاری به منظور تامین خانواده خود از مزایایی بیمه فوت از کار افتادگی نقص عضو و هزینه های سنگین و بیماری استفاده نمایید .

ادامه

بیمه هزینه درمان نازایی

Bottom Moduleاستفاده از فناوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفت زندگی را ارتقاء داده است .

ادامه

بیمه درمان سرطان

Bottom Module بیمه تکمیلی تمام عمر هزینه های درمان سرطان با توجه به هزینه های سنگین و آمار بالای بروز این بیماری به منظور خدمت رسانی بلند مدت به هموطنان و مردم عزیز ارایه می گردد .

 ادامه

Blue Colour Red Colour Orange Colour Green Colour