• بیمه
 • بیمه1
  بیمه1
 • بیمه2
  بیمه2
 • بیمه4
  بیمه4
 • بیمه5
  بیمه5
 • بیمه 7
  بیمه 7
 • بیمه 8
  بیمه 8
 • بیمه 9
  بیمه 9
 • بیمه 0
  بیمه 0

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پروژهای عمرانی

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشي‌از عمليات‌ ساختماني‌- عمراني‌

گاهي‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عمليات‌ ساختماني‌، خسارت‌ مالي‌ و صدمات‌جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ ناشي‌ از عمليات‌ تخريب‌ ، گودبرداري‌، پي‌كني‌ نصب‌ اسكلت‌ و ساير كارهاي‌ عمراني‌ است‌ و صاحبكار، پيمانكار و يا كاركنان‌آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ اين‌ بيمه‌ نامه‌، مسئوليت‌صاحبكار و كليه‌ عوامل‌ اجرائي‌ به‌ ط‌ور مشترك‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌مي‌ باشند و جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ط‌بق‌ راي‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قابل‌پرداخت‌ خواهد بود.

بیمه نامه عمر

در این نوع بیمه شما همزمان با سرمایه گذاری به منظور تامین خانواده خود از مزایایی بیمه فوت از کار افتادگی نقص عضو و هزینه های سنگین و بیماری استفاده نمایید .

ادامه

بیمه هزینه درمان نازایی

Bottom Moduleاستفاده از فناوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفت زندگی را ارتقاء داده است .

ادامه

بیمه درمان سرطان

Bottom Module بیمه تکمیلی تمام عمر هزینه های درمان سرطان با توجه به هزینه های سنگین و آمار بالای بروز این بیماری به منظور خدمت رسانی بلند مدت به هموطنان و مردم عزیز ارایه می گردد .

 ادامه

Blue Colour Red Colour Orange Colour Green Colour